Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska som andraspråk, Geografi, Relig vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LY4

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.20 11.81 0.00
Urval 2 12.20 10.31 99.99
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska som andraspråk, Geografi, Relig vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.20 i urvalsgrupp BI, 11.81 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 42 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska som andraspråk, Geografi, Relig vid Högskolan Dalarna varav 2 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun