Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MWS

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 13.98 0.00 0.00 0.00
Urval 2 14.31 13.98 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 13.98 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

18

Under HT2019 sökte 84 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild vid Högskolan Dalarna varav 28 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 5 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.91 20.31 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.91 0.00 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.91 i urvalsgrupp BI, 20.31 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 80 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild vid Högskolan Dalarna varav 22 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.79 15.72 0.60 99.99
Urval 2 16.79 15.72 0.60 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.79 i urvalsgrupp BI, 15.72 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 63 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild vid Högskolan Dalarna varav 19 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 0 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.54 13.40 0.90
Urval 2 11.54 13.40 0.90
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild på Högskolan Dalarna 11.54 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 45 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild vid Högskolan Dalarna varav 17 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun