Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2SMK

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.63 13.48 0.85 99.99 3.00
Urval 2 15.63 13.48 1.00 99.99 3.00
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.63 i urvalsgrupp BI, 13.48 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 68 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 23 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 0 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun