Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Engelska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2XE3

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.99 18.50 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.99 22.02 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Engelska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.99 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 176 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Engelska vid Högskolan Dalarna varav 32 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 5 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun