Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Historia vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MWG

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.64 16.15 0.45 0.00
Urval 2 14.05 11.02 0.70 2.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Historia vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.64 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 78 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Historia vid Högskolan Dalarna varav 11 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 10 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun