Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2QGT

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.33 14.84 4.00
Urval 2 12.80
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.33 i urvalsgrupp BI, 14.84 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 193 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 42 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 15 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.58 14.66 0.25 3.00
Urval 2 10.80 11.08 0.25 99.99 2.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.58 i urvalsgrupp BI, 14.66 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 235 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 54 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.04 14.44 0.15 3.00
Urval 2 10.65 13.22 0.45 2.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.04 i urvalsgrupp BI, 14.44 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

181

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 181 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 42 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun