Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MWF

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.52 13.26 0.65 0.00
Urval 2 14.00 13.26 0.65
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.52 i urvalsgrupp BI, 13.26 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 75 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna varav 10 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 4 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun