Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - Engelska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MWK

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.66 15.42 0.55 0.00
Urval 2 12.66 15.42
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - Engelska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.66 i urvalsgrupp BI, 15.42 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 27 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - Engelska vid Högskolan Dalarna varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun