Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2QGU

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.34 14.27 1.05 99.99
Urval 2 14.34 14.27 1.05 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.34 i urvalsgrupp BI, 14.27 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 27 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 10 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 0 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 1 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.80 14.54 0.25 99.99 0.00
Urval 2 11.80 14.54 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.80 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 23 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 4 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun