Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Historia vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2Z57

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 13.83 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Historia vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 13.83 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2020 sökte 140 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Historia vid Högskolan Dalarna varav 43 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 13.54 0.45 0.00 0.00
Urval 2 13.37 13.13 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Historia vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 13.54 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2019 sökte 119 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Historia vid Högskolan Dalarna varav 31 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun