Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2RRB

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 14.66 0.55 0.00 4.00
Urval 2 13.73 14.16 0.35 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 14.66 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under VT2018 sökte 174 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 59 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 20 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.22 14.37 0.55 3.00
Urval 2 99.99
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.22 i urvalsgrupp BI, 14.37 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2017 sökte 177 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 42 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.80 0.75 3.00
Urval 2 14.15 15.80 0.55 3.00
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2016 sökte 165 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 50 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun