Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - Religion vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LYD

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 18.10 0.80 3.00
Urval 2 14.27 14.87 0.40 3.00
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - Religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2015 sökte 182 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - Religion vid Högskolan Dalarna varav 48 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 16.70 0.60 0.00
Urval 2 16.40 16.50 0.20
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - Religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.23 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under VT2014 sökte 116 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - Religion vid Högskolan Dalarna varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun