Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2SU9

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.30 17.00 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.30 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 123 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa vid Högskolan Dalarna varav 21 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 12 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.74 11.80 0.60 99.99 0.00
Urval 2 13.74 13.85 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.74 i urvalsgrupp BI, 11.80 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 82 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa vid Högskolan Dalarna varav 19 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 8 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun