Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång bild vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H34V2

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.68 14.37 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång bild vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.68 i urvalsgrupp BI, 14.37 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 111 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång bild vid Högskolan Dalarna varav 29 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 0 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun