Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång engelska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H34V3

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.56 13.34 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång engelska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.56 i urvalsgrupp BI, 13.34 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 145 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång engelska vid Högskolan Dalarna varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun