Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H34VK

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 15.03 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.40 i urvalsgrupp BI, 15.03 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 125 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång svenska vid Högskolan Dalarna varav 17 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun