Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Matematik vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2RW9

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.60 16.95 0.85 3.00
Urval 2 18.02 0.85 99.99
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Matematik vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.60 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under VT2016 sökte 44 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Matematik vid Högskolan Dalarna varav 17 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun