Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Religion vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2XE8

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.46 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under HT2019 sökte 90 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Religion vid Högskolan Dalarna varav 13 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.83 17.95 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.83 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 82 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Religion vid Högskolan Dalarna varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun