Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - Historia vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MWR

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 16.45 0.75 0.00
Urval 2 17.20 16.33 0.80
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - Historia vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 128 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - Historia vid Högskolan Dalarna varav 26 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun