Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2QGX

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.29 0.50 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.29 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 131 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 16.00 0.45 3.00
Urval 2 13.54 10.77 0.45 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 141 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.94 0.20 0.00
Urval 2 13.55 10.70 0.20 99.99 2.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 134 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 23 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 10 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun