Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - Engelska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MWL

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.16 16.90 1.55 99.99
Urval 2 13.16 16.99 1.55 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - Engelska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.16 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 36 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - Engelska vid Högskolan Dalarna varav 13 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 5 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun