Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2QGY

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 10.98 0.45 99.99 0.00
Urval 2 18.93 10.98 0.45 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 10.98 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 49 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 14 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.02 14.56 99.99 0.00
Urval 2 14.02 16.74 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.02 i urvalsgrupp BI, 14.56 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 35 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 13 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 5 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun