Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2XEA

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.15 14.10 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.15 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 149 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska vid Högskolan Dalarna varav 25 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 3 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 6 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 14.08 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 14.08 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2019 sökte 124 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska vid Högskolan Dalarna varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.16 15.70 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.16 15.70 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.16 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 138 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan - Svenska vid Högskolan Dalarna varav 20 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 2 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 1 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun