Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Engelska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LY9

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 14.69 0.45 4.00
Urval 2 16.44 14.69 0.15 4.00
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Engelska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 14.69 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 134 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Engelska vid Högskolan Dalarna varav 35 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 18.14 0.45 0.00
Urval 2 13.95 14.20 0.60
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Engelska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 18.14 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2014 sökte 87 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Engelska vid Högskolan Dalarna varav 21 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 2 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun