Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Franska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LYA

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 12.15 99.99
Urval 2 21.00 12.15
För vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Franska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 12.15 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under VT2015 sökte 12 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Franska vid Högskolan Dalarna varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30
Urval 2 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Franska på Högskolan Dalarna 17.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 9 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Franska vid Högskolan Dalarna varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun