Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska -Historia vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MWQ

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.47 0.90 0.00
Urval 2 16.24 12.76 1.35
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska -Historia vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.47 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 68 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska -Historia vid Högskolan Dalarna varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun