Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2QGZ

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.56 14.61 0.60 0.00 2.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.56 i urvalsgrupp BI, 14.61 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2018 sökte 175 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 51 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.85 14.76 4.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.85 i urvalsgrupp BI, 14.76 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

163

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 163 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 30 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 15.09 0.00
Urval 2 99.99
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 176 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 52 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.59 12.12 0.35 2.00
Urval 2 13.58 12.47 0.35 99.99 2.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 10.59 i urvalsgrupp BI, 12.12 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 168 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 40 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.52 15.54 0.55 4.00
Urval 2 10.42 14.54 0.10 3.00
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.52 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 172 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 55 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 6 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.73 13.08 0.60 4.00
Urval 2 10.73 11.09 0.60 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 10.73 i urvalsgrupp BI, 13.08 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 142 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun