Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Religion vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MWP

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 18.88 0.70 0.00
Urval 2 13.70 13.87 1.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 58 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Religion vid Högskolan Dalarna varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun