Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2RUR

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.25 14.33 0.05 4.00
Urval 2 11.37 11.70 0.35 99.99
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.25 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 128 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna varav 36 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun