Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk - Engelska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LY8

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 13.51 0.15 3.00
Urval 2 10.64 13.10 0.15 3.00
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk - Engelska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.40 i urvalsgrupp BI, 13.51 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 90 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk - Engelska vid Högskolan Dalarna varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 4 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.19 13.54 0.30 0.00
Urval 2 12.20 10.80 0.30
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk - Engelska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.19 i urvalsgrupp BI, 13.54 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 46 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk - Engelska vid Högskolan Dalarna varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun