Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Spanska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LYB

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.37 11.30 0.40 99.99 3.00
Urval 2 11.30 0.40 99.99 3.00
För vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Spanska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.37 i urvalsgrupp BI, 11.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under VT2015 sökte 26 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Spanska vid Högskolan Dalarna varav 7 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 16.37 99.99 3.00
Urval 2 15.20 16.37 99.99 3.00
För vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Spanska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 16.37 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under VT2014 sökte 19 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Spanska vid Högskolan Dalarna varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun