Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LYE

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 13.67 0.15 3.00
Urval 2 12.13 13.27 0.15 2.00
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 13.67 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 100 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna varav 22 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 3 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 17.82 0.80 0.00
Urval 2 12.52 14.08 0.95
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 17.82 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 58 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 18.13 0.20 0.00
Urval 2 15.15 18.13 0.20
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 75 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna varav 12 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 2 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun