Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Tyska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LYC

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47
Urval 2 15.47 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Tyska på Högskolan Dalarna 15.47 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under VT2015 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Tyska vid Högskolan Dalarna varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 0.00
Urval 2 19.50 99.99
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Tyska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 6 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Tyska vid Högskolan Dalarna varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun