Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - Engelska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MWM

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.62 99.99
Urval 2 21.63 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - Engelska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.62 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - Engelska vid Högskolan Dalarna varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun