Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2QH2

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.96 0.15 99.99 0.00
Urval 2 12.96 0.15 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.96 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 5 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.83 13.97 0.60
Urval 2 16.83 16.73 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - nätbaserad utbildning på Högskolan Dalarna 16.83 i urvalsgrupp BI, 13.97 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 24 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun