Antagningspoäng för Audiovisuell produktion vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MMR

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.24 12.10 0.25 99.99 3.00
Urval 2 11.60 12.10 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Audiovisuell produktion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 10.24 i urvalsgrupp BI, 12.10 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 87 personer till Audiovisuell produktion vid Högskolan Dalarna varav 12 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 26 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.90 10.38 0.15 2.00
Urval 2 11.90 10.38 0.40 99.99 2.00
För höstterminen år 2015 hade Audiovisuell produktion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.90 i urvalsgrupp BI, 10.38 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

39

Under HT2015 sökte 94 personer till Audiovisuell produktion vid Högskolan Dalarna varav 15 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 32 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 28 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.80 11.50 0.15 99.99 0.00
Urval 2 12.08 11.50 0.15 99.99
Höstterminen år 2014 hade Audiovisuell produktion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 9.80 i urvalsgrupp BI, 11.50 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 93 personer till Audiovisuell produktion vid Högskolan Dalarna varav 13 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 28 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 15 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun