Antagningspoäng för Bygg- och samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2T5R

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 11.10 0.45 99.99 0.00
Urval 2 12.90 11.10 0.45 99.99
Höstterminen år 2016 hade Bygg- och samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 11.10 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 122 personer till Bygg- och samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 10 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 23 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 12 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun