Antagningspoäng för Byggarbetsledarprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2N5U

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.20 11.70 0.25 99.99 0.00
Urval 2 11.30 11.70 0.25 99.99
Höstterminen år 2016 hade Byggarbetsledarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 10.20 i urvalsgrupp BI, 11.70 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 109 personer till Byggarbetsledarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 29 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 40 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 24 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.10 9.13 0.20 0.00
Urval 2 10.10 10.96 0.30 99.99
För höstterminen år 2015 hade Byggarbetsledarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 10.10 i urvalsgrupp BI, 9.13 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 122 personer till Byggarbetsledarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 35 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 47 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 31 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 13.90 0.55 3.00
Urval 2 12.60 13.20 0.55 3.00
För höstterminen år 2014 hade Byggarbetsledarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 138 personer till Byggarbetsledarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 59 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 40 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 35 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun