Antagningspoäng för Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2N5V

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 11.07 0.40 99.99
Urval 2 16.05 11.07 0.40 99.99
Höstterminen år 2016 hade Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 11.07 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 141 personer till Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 27 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 31 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 27 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.23 12.31 0.15 99.99 3.00
Urval 2 14.85 12.31 0.15 99.99
Höstterminen år 2015 hade Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.23 i urvalsgrupp BI, 12.31 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 175 personer till Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 36 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 31 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 27 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 11.67 0.20 0.00
Urval 2 13.10 11.67 0.75 99.99
För höstterminen år 2014 hade Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 11.67 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 182 personer till Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 37 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 39 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 29 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun