Antagningspoäng för Detaljhandelsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MSH

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.80 0.45 0.00
Urval 2 12.00 12.33 0.30
För höstterminen år 2016 hade Detaljhandelsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 155 personer till Detaljhandelsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 15 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 4 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 15.42 0.65 3.50
Urval 2 14.40 15.00 0.55
För höstterminen år 2015 hade Detaljhandelsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 15.42 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 306 personer till Detaljhandelsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 52 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 15 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.10 0.45 0.00
Urval 2 14.54 14.20 0.30
För höstterminen år 2014 hade Detaljhandelsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 283 personer till Detaljhandelsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 51 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 7 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 7 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun