Antagningspoäng för Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2N35

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.23 15.51 0.70 3.50
Urval 2 12.65 13.56 0.50 3.50
För höstterminen år 2015 hade Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.23 i urvalsgrupp BI, 15.51 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

373

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 373 personer till Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 101 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 77 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 68 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.96 0.60 4.00
Urval 2 11.30 12.10 0.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.96 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 309 personer till Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 87 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 62 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 65 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun