Antagningspoäng för Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MSK

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.14 14.32 0.25 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.14 i urvalsgrupp BI, 14.32 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 334 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 74 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 41 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 44 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 13.65 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 13.65 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

399

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

92

Under HT2019 sökte 399 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 70 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 53 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 92 personer varav 45 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.09 15.41 0.60 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.09 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 495 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 79 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 52 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 51 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.56 16.05 0.70 4.00
Urval 2 13.70 15.15 0.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.56 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

555

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2017 sökte 555 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 84 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 31 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 24 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 15.65 0.80 3.50
Urval 2 14.77 15.10 0.70
För höstterminen år 2016 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.23 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

662

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 662 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 86 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 34 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 30 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.87 0.90 0.00
Urval 2 15.71 14.60 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.87 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

670

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 670 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 86 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 37 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 31 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.58 0.90 0.00
Urval 2 15.90 15.50 0.80
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

618

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 618 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 89 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 26 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 22 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun