Antagningspoäng för Energiteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MTA

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.03 14.54 0.85 99.99
Urval 2 14.00 14.54 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Energiteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.03 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 59 personer till Energiteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 12 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 14 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 14 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 11.07 1.05 0.00
Urval 2 13.30 11.07 1.05 99.99
För höstterminen år 2015 hade Energiteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 11.07 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 69 personer till Energiteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 9 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 8 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.28 13.59 0.55
Urval 2 18.90 13.59 0.55 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Energiteknik - Högskoleingenjörsprogram på Högskolan Dalarna 10.28 i urvalsgrupp BI, 13.59 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 73 personer till Energiteknik - Högskoleingenjörsprogram vid Högskolan Dalarna varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun