Antagningspoäng för Energiteknikerprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MSX

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.00 10.96 0.20 3.00
Urval 2 11.60 11.35 0.35 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Energiteknikerprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.00 i urvalsgrupp BI, 10.96 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 198 personer till Energiteknikerprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 53 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 75 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 62 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 9.58 11.12 0.20 3.00
Urval 2 9.58 11.12 0.20 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Energiteknikerprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 9.58 i urvalsgrupp BI, 11.12 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 174 personer till Energiteknikerprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 45 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 78 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 61 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 13.41 0.10 3.00
Urval 2 9.70 11.20 0.10 99.99 2.00
För höstterminen år 2014 hade Energiteknikerprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 13.41 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 204 personer till Energiteknikerprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 54 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 67 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 48 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun