Antagningspoäng för Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LLT

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 17.17 0.70 0.00 4.00
Urval 2 15.70 16.97 0.45 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2020 sökte 10 personer till Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.91 17.30 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.80 17.20 0.80 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.91 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

597

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under VT2019 sökte 597 personer till Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna varav 229 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 25 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 13 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.16 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.60 17.30 1.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.16 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

719

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2018 sökte 719 personer till Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna varav 246 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.49 0.90 4.00
Urval 2 18.06 18.75 0.90 4.00
Vårterminen år 2017 hade Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

671

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under VT2017 sökte 671 personer till Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna varav 214 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 18 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.47 1.15 4.00
Urval 2 17.80 17.76 1.00 4.00
Vårterminen år 2016 hade Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.47 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

781

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under VT2016 sökte 781 personer till Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna varav 250 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 22 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 18 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.80 0.95 4.00
Urval 2 16.80 17.19 0.85 3.00
Vårterminen år 2015 hade Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

665

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under VT2015 sökte 665 personer till Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna varav 218 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 21 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 26 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.56 0.90 4.00
Urval 2 17.92 17.56 0.80 4.00
Vårterminen år 2014 hade Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

581

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 581 personer till Entreprenöriellt företagande vid Högskolan Dalarna varav 189 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 19 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun