Antagningspoäng för Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MMV

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 16.85 0.30 0.00 3.00
Urval 2 16.70 13.75 0.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

437

Antagna urval 1

89

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 437 personer till Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna varav 142 i första hand. Totalt antogs 89 personer i det första urvalet varav 37 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.36 15.20 0.50 0.00 0.00
Urval 2 15.06 12.30 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.36 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

415

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

44

Under HT2019 sökte 415 personer till Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna varav 111 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 36 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 25 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 14.67 0.50 0.00 4.00
Urval 2 15.86 14.67 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

441

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

44

Under HT2018 sökte 441 personer till Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna varav 113 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 36 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 19 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.83 16.30 0.85 3.00
Urval 2 15.27 14.67 0.75
För höstterminen år 2017 hade Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.83 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

497

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 497 personer till Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna varav 123 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 21 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.05 0.80 4.00
Urval 2 17.20 16.24 0.85
För höstterminen år 2016 hade Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

591

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 591 personer till Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna varav 143 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 15.36 0.85 4.00
Urval 2 17.20 15.75 0.75 4.00
För höstterminen år 2015 hade Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 15.36 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

634

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 634 personer till Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna varav 159 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 26 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 18 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 15.20 0.95 0.00
Urval 2 17.50 14.92 0.80
För höstterminen år 2014 hade Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

634

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 634 personer till Film- och TV-produktion vid Högskolan Dalarna varav 151 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 31 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun