Antagningspoäng för Filmdesign för reklam och information - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2PWB

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.56 12.60 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Filmdesign för reklam och information - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.56 i urvalsgrupp BI, 12.60 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

31

Under HT2017 sökte 182 personer till Filmdesign för reklam och information - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna varav 9 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 26 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 19 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.58 14.73 0.10 0.00
Urval 2 12.20 11.14 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade Filmdesign för reklam och information - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.58 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 182 personer till Filmdesign för reklam och information - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna varav 11 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.04 13.05 0.45 3.00
Urval 2 12.00 13.60 0.15 3.00
För höstterminen år 2015 hade Filmdesign för reklam och information - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.04 i urvalsgrupp BI, 13.05 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 213 personer till Filmdesign för reklam och information - kandidatprogram vid Högskolan Dalarna varav 13 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 19 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 23 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun