Antagningspoäng för Filmproduktion för reklam och information – kandidatprogram vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H32HN

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.40 13.43 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Filmproduktion för reklam och information – kandidatprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.40 i urvalsgrupp BI, 13.43 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

41

Under HT2019 sökte 133 personer till Filmproduktion för reklam och information – kandidatprogram vid Högskolan Dalarna varav 15 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 17 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 23 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun