Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MSR

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 12.80 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 12.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2020 sökte 278 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 95 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.75 13.41 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 10.75 i urvalsgrupp BI, 13.41 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

69

Under HT2018 sökte 308 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 94 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 7 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 2 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.73 0.00
Urval 2 12.66
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

336

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 336 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 115 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 2 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 5 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.09 11.55 0.00
Urval 2 99.99
Vårterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 11.09 i urvalsgrupp BI, 11.55 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

93

Antagna urval 2

70

Under VT2017 sökte 222 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 84 i första hand. Totalt antogs 93 personer i det första urvalet varav 5 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 8 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 15.90 0.45 2.00
Urval 2 12.85 14.59 0.25 2.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

392

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 392 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 117 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 5 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 5 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.19 0.40 3.00
Urval 2 12.10 14.36 0.05 3.00
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

286

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2016 sökte 286 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 90 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 6 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 5 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 16.98 0.55 3.00
Urval 2 14.29 14.50 0.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

477

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 477 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 169 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 8 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 7 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.81 0.55 3.00
Urval 2 15.04 15.50 0.55 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

486

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 486 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna varav 156 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 8 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 5 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun