Antagningspoäng för Grafisk design för digitala och tryckta medier Kandidatprogram vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2T5S

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 15.22 0.25 3.00
Urval 2 11.90 11.65 0.25 99.99
För höstterminen år 2016 hade Grafisk design för digitala och tryckta medier Kandidatprogram vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

286

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

74

Under HT2016 sökte 286 personer till Grafisk design för digitala och tryckta medier Kandidatprogram vid Högskolan Dalarna varav 58 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 31 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 26 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun